Намерете изгодна оферта

Застрахователни компании


Застрахователните продукти се предлагат и обслужват от „Ай Енд Джи Иншурънс Брокерс“ ООД.
„Ай Енд Джи Иншурънс Брокерс“ ООД, гр. София, ул.“Янтра” № 3Б, ЕИК 121266165 е застрахователен брокер, вписан с решение № 195-3Б/10.11.2009 г. КФН на основание чл. 30, ал. 1, т.9ЗКФН.

Полезна информация


Щети на имуществото от 1 до 10 по скалата на Рихтер

Природните бедствия, със своята разрушителна сила, са най-голямата опасност за имуществото – жилище, движима, селскостопанска или земеделска собственост.

Защо онлайн застраховането набира популярност?

Четири причини онлайн застраховането да набира популярност.

Започна дерегистрацията на коли без платена Гражданска отговорност

Към днешна дата, половин милион автомобили в България са с неплатена Гражданска отговорност.

Гаранции за сигурност


  • Повече от 20 години Ай енд Джи Брокерс има забележително присъствие на българския застрахователен пазар.
  • Ай енд Джи Брокерс е лидер на застрахователния пазар с над 60 млн. лева премии годишно.
  • Компанията обслужва над 250 000 застрахователни полици годишно.
  • Над 140 офиса в цялата страна и постоянно разрастваща се мрежа.
  • Ай енд Джи Брокерс e сертифицитанa в съответствие с международен стандарт ISO 9001:2008.