Застраховки

ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ

Сключването на онлайн застраховка "Гражданска отговорност" на сайта 101zastrahovki.bg е бързо, удобно и сигурно. Попълвате данните в калкулатора, сравнявате цените на застрахователите, избирате застрахователна оферта, която ви устройва и получавате полицата си с безплатна доставка по куриер на посочен от вас адрес в рамките на 24 часа.

Съгласно Кодекса за застраховането, сключването на застраховка „Гражданска отговонорност“ на автомобилистите е задължителна за всички собственици на регистрирани моторни превозни средства на територията на Република България.

Актуалните цени на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите към застрахователните компании имате възможност да съпоставите в нашия калкулатор гражданска отговорност.

ВИЖ ОЩЕ

ЗАСТРАХОВКА АВТОКАСКО

Застраховка „Каско” на моторни превозни средства (МПС) е доброволна и осигурява най-пълната застрахователна защита на вашия автомобил. Застраховката покрива пълна загуба или частична щета по автомобила като резултат от проявление на следните рискове:

  • Пожар
  • Природни бедствия
  • Пътнотранспортно произшествие, включително щети в паркирано състояние
  • Злоумишлени действия на трети лица
  • Кражба / грабеж

Предлагат се допълнителни покрития като: покритие за гуми, умишлен палеж и взривяване, механична повреда, разнобразни варианти на ползване на пътна помощ и асистанс при застрахователно събитие и техническа повреда.

ВИЖ ОЩЕ

ЗАСТРАХОВКА ИМУЩЕСТВО

Застраховката Имущество, предоставена от Ай енд Джи Брокерс е Вашата гаранция за сигурност при непредвидими обстоятелства, засягащи Вашата движима и недвижима собственост. Сключвайки застраховка „Имущество“ Вие получавате спокойствие и максимална защита за Вашия дом и имущество.

ВИЖ ОЩЕ