Застраховка имущество

Застраховката Имущество, предоставена от Ай енд Джи Брокерс е Вашата гаранция за сигурност при непредвидими обстоятелства, засягащи Вашата движима и недвижима собственост. Сключвайки застраховка „Имущество“ Вие получавате спокойствие и максимална защита за Вашия дом и имущество.

Моля, преди да изберете застрахователен пакет се запознайте с покрието и застрахователните суми. След като изберете предпочитан от Вас  пакет, въведете данните, които са необходими за издаване на застрахователната полица и данните на фирмата/физическото лице, на което да бъде издадена. Доставката на полицата се извършва абсолютно безплатно по куриер на посочения от Вас адрес в рамките на 2 работни дни.

Застраховката покрива пакет 1 пакет 2 пакет 3 пакет 4
покритие от: 49 200 лв. 100 500 лв. 140 550 лв. 194 800 лв.
Недвижимо имущество (пожар, природни бедствия, наводнение и др.) 20 000 лв. 30 000 лв. 50 000 лв. 70 000 лв.
Движимо имущество (пожар, природни бедствия, наводнение и др.) 4 000 лв. 6 000 лв. 10 000 лв. 14 000 лв.
Кражба чрез взлом и техн. средство 2 000 лв. 3 000 лв. 5 000 лв. 5 000 лв.
Късо съединение и/или токов удар 2 000 лв. 3 000 лв. 5 000 лв. 7 000 лв.
Земетресение - недвижимо 16 000 лв. 24 000 лв. 40 000 лв. 56 000 лв.
Земетресение - движимо 4 000 лв. 6 000 лв. 10 000 лв. 14 000 лв.
Гражданска отговорност към трети лица 1 000 лв. 3 000 лв. 5 000 лв. 7 000 лв.
Разходи за временно настаняване 1 200 лв. 1 800 лв. 3 000 лв. 4 200 лв.
Свличане и срутване на земни маси - 6 000 лв. 10 000 лв. 14 000 лв.
Подмяна на брава при загубен ключ - - 50 лв. 100 лв.
Други разходи 1 000 лв. 1 500 лв. 2 500 лв. 3 500 лв.
Специална цена 39.99 лв. 69.99 лв. 99.99 лв. 149.99 лв.
Крайна цена с включен 2% данък 40.79 лв. 71.39 лв. 101.99 лв. 151.98 лв.

Изберете пакет: *

       

* В посочените цени не е включен 2% данък върху застрахователните премии.

Продуктът е разработен от „ДЗИ – Общо Застраховане“ ЕАД и се предлага само от “Ай енд Джи Брокерс” ООД.

Предмет на застраховката е движимо и недвижимо имущество, което е собственост или се ползва от Застрахованият. Покритието е валидно само за посочения в полицата адрес и за срок от 1 година.

Общите условия за застраховката може да прочетете ТУК.